Menu

Zapraszamy na zajęcia sportowe przy ul Parkowej 12a!

Klub Sportowy Futbolowy Liga Szóstek Sp. z o.o. przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na zajęcia sportowe na rewitalizowanym obszarze przy ul. Parkowej 12a. Na dawnym stadionie Korony Kraków utworzona została ścieżka zdrowia w ramach której można skorzystać z urządzeń do streetworkout’u. Utworzona i udostępniona ścieżka zdrowia jest ogólnodostępna dla mieszkańców i stanowi dla mieszkańców naszego Miasta nową formę spędzania wolnego czasu.

W ramach ścieżki zdrowia zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia w następujących dniach i godzinach:

14.08 – 19:15
16.08 – 19:15
21.08 – 19:15
23.08 – 19:15
28.08 – 19:15
30.08 – 19:15

Zbiórka zainteresowanych osób w powyższych dniach i godzinach odbywać się będzie na obiekcie przy ul. Parkowej 12a w okolicy „okrąglaka” – punktu gastronomicznego.

Projekt pod tytułem „Stworzenie i otwarcie ścieżki zdrowia wraz z przeprowadzeniem zajęć, na rewitalizowanym obszarze przy ul. Parkowej 12a” jest współfinasowany ze środków Miasta Krakowa.

Serdecznie zapraszamy!